جهرم

برداشت تنباکو از مزارع جهرم فارس

 برداشت تنباکوی معروف به “هکان” از بیش از ۳۰ هکتار اراضی کشاورزی و باغ‌های شهرستان جهرم آغاز شد.