جهش اقتصادی

فعالیت ۱۲۰ شرکت فناور، رهاوردی برای پیشرفت دانش‌بنیان آذربایجان‌غربی

فعالیت ۱۲۰ شرکت فناور، رهاوردی برای پیشرفت دانش‌بنیان آذربایجان‌غربی

شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان زمینه ساز جهش اقتصادی در دنیای امروز به شمار می‌روند که در همین راستا، دولت تدبیر و امید با ایجاد زمینه برای فعالیت شرکت‌هایی از این دست و ظهور ۱۲۰ واحد فناور در آذربایجان‌غربی، رهاوردی بی نظیر برای توسعه آینده استان با محوریت دانش بنیان فراهم می کند.