جوان سوری

ماجرای عجیب جوان سوری که دستش شبیه دست حاج قاسم شد

ماجرای عجیب جوان سوری که دستش شبیه دست حاج قاسم شد

خبرنگار تسنیم در سوریه روایت جالبی از دیدار با جوان سوری که دستش شبیه دست حاج قاسم شده است نوشته است.