جولان اشغالی

رزمایش رژیم صهیونیستی در جولان اشغالی

رزمایش رژیم صهیونیستی در جولان اشغالی

رسانه های صهیونیست از رزمایش رژیم صهیونیستی در جولان اشغالی که تا پنج شنبه ادامه خواهد یافت، خبر دادند.