حاج محمد دادگر

حاج محمد دادگر، مدیرعامل اسبق تاکسرانی و اتوبوسرانی تبریز به علت کرونا درگذشت

حاج محمد دادگر، مدیرعامل اسبق تاکسرانی و اتوبوسرانی تبریز به علت کرونا درگذشت

مدیر اسبق شهرداری تبریز امروز به علت ابتلا به ویروس کرونا دار فانی را وداع گفت.