حافظه تغذیه سالم شب امتحان

تغذیه مناسب شب های امتحان/روش های بهبود عملکرد مغز

تغذیه مناسب شب های امتحان/روش های بهبود عملکرد مغز

یک متخصص تغذیه، با توجه به نزدیکی فصل امتحانات دانش آموزان و دانشجویان، به ارائه نکات تغذیه ای این ایام پرداخت.