حافظ شیرازی

لسان‌الغیب، دُرّ یگانه فرهنگ ایران‌ زمین است
رئیسی در پیامی به مناسبت روز گرامیداشت حافظ شیرازی:

لسان‌الغیب، دُرّ یگانه فرهنگ ایران‌ زمین است

رئیس‌جمهور گفت: لسان‌الغیب، حافظ شیرازی دُرِّ یگانه فرهنگ و ادب ایران زمین و افتخار همه کسانی است که به زبان شیرین فارسی سخن می‌گویند.