حجت جباری

سطح تراز ۶۲ سانیتمتر کاهش یافت
حال ناخوش دریاچه ارومیه

سطح تراز ۶۲ سانیتمتر کاهش یافت

معاون فنی حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه گفت: سطح تراز دریاچه ارومیه در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال ۶۲ سانیتمتر کاهش یافته است.