حجت نیکی ملکی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) واکسن کرونا

آغاز مرحله نخست آزمایش انسانی واکسن ایرانی کرونا

آغاز مرحله نخست آزمایش انسانی واکسن ایرانی کرونا

سخنگوی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گفت: آزمایش انسانی واکسن کرونای تولید محققان ایرانی با تزریق واکسن بر روی چند داوطلب امروز آغاز می‌شود.