حذف صفر

حذف چهار صفر از پول ملی به تنهایی راه نجات اقتصاد کشور نیست
نائب رئیس اتاق اصناف تبریز:

حذف چهار صفر از پول ملی به تنهایی راه نجات اقتصاد کشور نیست

نائب رئیس اتاق اصناف تبریز گفت: عمده مشکل ما در اقتصاد کشور نبود تکنولوژی، اهمیت ندادن به آموزش، بالا بودن هزینه تولید، کمبود منابع انسانی متخصص و ... است؛ از این رو باید این عوامل از استاندارهای لازم برخوردار شود تا در کنار آن‌ها با حذف صفر از پول ملی شاهد جهش اقتصادی باشیم.