حسن صفاریه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران دارو انسولین سازمان تدارکات پزشکی

ارائه انسولین به بیمارن دیابتی از طریق سامانه اینترنتی و کد ملی

ارائه انسولین به بیمارن دیابتی از طریق سامانه اینترنتی و کد ملی

رئیس سازمان تدارکات پزشکی گفت: سامانه بر خطی ایجاد می‌شود که با ارائه کد ملی به بیمار دیابتی انسولین ارائه خواهد شد.