حسن همتی

تغییر سازوکار کنکور دانش‌آموزان را با چالش مواجه کرده است
همتی در صحن مجلس:

تغییر سازوکار کنکور دانش‌آموزان را با چالش مواجه کرده است

نماینده مردم شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی گفت: تغییر سازوکار کنکور مشکلات و چالش جدی برای دانش‌آموزان ایجاد کرده است.