حسینی

انتظار داریم مجلس در بحث تشکیل وزارت بازرگانی با دولت همراهی کند
حسینی:

انتظار داریم مجلس در بحث تشکیل وزارت بازرگانی با دولت همراهی کند

معاون پارلمانی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برای تشکیل وزارت بازرگانی ساعت‌ها کار کارشناسی شده گفت: دولت انتظار دارد مجلس برای تشکیل این وزارتخانه همراهی کند.

کنترل تورم نیازمند آرایش متناسب با جنگ تمام عیار اقتصادی دشمن است
حسینی:

کنترل تورم نیازمند آرایش متناسب با جنگ تمام عیار اقتصادی دشمن است

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: کنترل نرخ ارز و تورم و کاهش مشکلات معیشتی، نیازمند آرایش جنگی متناسب با جنگ تمام عیار اقتصادی دشمنان است.