حسین حاتمی

ضرورت احیاء قوانین و مشوقات مناطق آزاد / تصویب قانون ارزش افزوده مناطق آزاد را زمین گیر کرد
حسین حاتمی در نشست کمیسیون اجتماعی مجلس در منطقه آزاد ارس؛

ضرورت احیاء قوانین و مشوقات مناطق آزاد / تصویب قانون ارزش افزوده مناطق آزاد را زمین گیر کرد

حسین حاتمی در نشست کمیسیون اجتماعی مجلس در منطقه آزاد ارس گفت: متاسفانه با تمام تلاش‌های نمایندگان مناطق آزاد برای جلوگیری از قرارگیری این مناطق ذیل قانون ارزش افزوده، مجلس به الزام تحقق این قانون در مناطق آزاد رای داد و این مناطق با مشکلات بزرگ به‌وجود آمده زمین‌گیر شدند.‌

پیشنهاد یک نماینده برای نام‌گذاری کریدور غرب به شرق به کریدور دوستی و برادری

پیشنهاد یک نماینده برای نام‌گذاری کریدور غرب به شرق به کریدور دوستی و برادری

یک عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی گفت: دالان ترابری غرب به شرق با عبور از منطقه اُردوباد به سیاه رود در داخل خاک ایران اسلامی و از خداآفرین به زنگلان(در ضلع شمالی رود ارس) به کریدور دوستی و برادری عنوان داده شود.