حسین ذوالفقاری ستاد ملی مقابله با کرونا ویروس کرونا

اجرای پروتکل‌ها در بخش‌های مختلف کشور مناسب نیست

اجرای پروتکل‌ها در بخش‌های مختلف کشور مناسب نیست

رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا گفت: بایستی سازوکاری ایجاد کنیم که سازمانها و نهادها براجرای پروتکل‌ها در مجموعه خود نظارت کنند و در این خصوص پاسخگو باشند.