حسین رضازاده

بذل و بخشش عجیب علی مرادی در واگذاری سالن های وزنه برداری

بذل و بخشش عجیب علی مرادی در واگذاری سالن های وزنه برداری

سرپرست دبیری فدراسیون وزنه برداری اعلام کرد با قراردادی که در زمان علی مرادی بسته شده، بخش اعظمی از داشته های فدراسیون به غیر واگذار شده است.