حسین سلاح‌ورزی

یونس ژائله از ریاست اتاق بازرگانی ایران باز ماند

یونس ژائله رئیس اتاق بازرگانی تبریز با ۹۵ رای از ریاست اتاق بازرگانی ایران بازماند.