حس وطن‌پرستی

ایران شهریار، شهریار ایران؛ پاسخ جالب برای اقامت در اروپا

ایران شهریار، شهریار ایران؛ پاسخ جالب برای اقامت در اروپا

توجه شهریار به عنوان یک ایرانی دوستدار وطن به شعر ترکی، تنها از راه عشق به احیای زبان مادری بوده است. پس می‌توان گفت که چهره ادبی شهریار از دو نیم‌رخ شعر فارسی و شعر ترکی تشکیل یافته است. هر دو سوی این نیم‌رخ‌ها، صورت زیبا و دلنشین «شهریار ایران» را تشکیل می‌دهند.