حفاری غیرمجاز

دستگیری باند حفاران غیرمجاز در اسکو

دستگیری باند حفاران غیرمجاز در اسکو

فرمانده انتظامی اسکو از دستگیری 8 حفار غیرمجاز آثار تاریخی و فرهنگی در این شهرستان خبر داد.