حفاظت محیط زیست استان آذربایجان‌شرقی

سرنوشت خرس مهاجم به باغات اطراف هوراند

سرنوشت خرس مهاجم به باغات اطراف هوراند

معاون محیط طبیعی حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی از بیهوشی و انتقال خرس مهاجم به باغات اطراف هوراند این شهرستان خبر داد.