حقوقی

آگهی مزایده عمومی املاک

آگهی مزایده عمومی املاک

شهرداری منطقه 5 تبریز در نظر دارد تعدادی از املاک تحت مالکیت خودرا از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.

۲۰ درصد اطاله دادرسی ناشی از مسایل و مشکلات کارشناسی است
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی:

۲۰ درصد اطاله دادرسی ناشی از مسایل و مشکلات کارشناسی است

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: کارشناسان دادگستری در مورد موضوعات محوله باید در محدوده موضوع قرار اظهارنظر کنند، متاسفانه 30 درصد اطاله دادرسی ناشی از مسایل و مشکلات کارشناسی است.