حمله تروریستی اصفهان

اسامی شهدای حادثه تروریستی در اصفهان اعلام شد

اسامی شهدای حادثه تروریستی در اصفهان اعلام شد

اصفهان – اسامی ۲ شهید حادثه تروریستی در اصفهان اعلام شد.