حمله تروریستی شاهچراغ

مادر شهید فریدالدین معصومی: پسرم عاشق خدمت به مردم بود

مادر شهید فریدالدین معصومی: پسرم عاشق خدمت به مردم بود

از او خواسته‌بودند بماند و گفته بودند از هر لحاظ شرایط زندگی و کار و تحقیقات را برایت تأمین می‌کنیم. به‌خاطر اختراع ربات‌ماهی، حتی از آمریکا و از آلمان پیشنهاد کار داشت. فرید جواب داده بود چرا اینجا بمانم؟ بر می‌گردم مملکت خودم و به مردم خودم خدمت می‌کنم.