حمله پهپادی

پشت پرده حمله پهپادی به ایران؛ آتش‌بیار معرکه را بهتر بشناسیم

پشت پرده حمله پهپادی به ایران؛ آتش‌بیار معرکه را بهتر بشناسیم

دامن زدن به دشمنی و سازماندهی تحریکات نظامی در حقیقت یک رویکرد مورد علاقه نخبگان اسرائیلی برای حفظ و بقای خود در قدرت است.