حمل زباله

نخستین کامیونت‌ تولید تبریز به بازار رسید
آذربایجان کهن،پیشران وطن؛

نخستین کامیونت‌ تولید تبریز به بازار رسید

نخستین محصول خط تولید راه اندازی شده توسط رئیس جمهور در سفر استانی به آذربایجان شرقی در تبریز وارد ناوگان خدمات شهری شد.