حمل و نقل ریلی

عبور مسافران نوروزی راه‌آهن از یک میلیون نفر

عبور مسافران نوروزی راه‌آهن از یک میلیون نفر

مدیرعامل راه‌آهن گفت: تعداد مسافران راه آهن در نوروز۱۴۰۳ به بیش از یک میلیون نفر رسید.