حمل و نقل و عمومی

رعایت پروتکل‌های بهداشتی حداقل برای ۶ ماه باید ادامه یابد
رییس دانشگاه علوم پزشکی مرکز آذربایجان شرقی:

رعایت پروتکل‌های بهداشتی حداقل برای ۶ ماه باید ادامه یابد

رییس دانشگاه علوم پزشکی مرکز آذربایجان شرقی گفت: با توجه به زمان بر بودن توزیع واکسن کرونا، پروتکل‌های بهداشتی حداقل برای ۶ ماه آینده نیز باید با جدیت و حساسیت زیاد رعایت شود.