حوادث رانندگی

حوادث رانندگی در آذربایجان شرقی ۹۲۴ نفر را به کام مرگ کشاند
مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌شرقی:

حوادث رانندگی در آذربایجان شرقی ۹۲۴ نفر را به کام مرگ کشاند

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌شرقی گفت: طی ۱۱ ماهه سال جاری حوادث رانندگی در آذربایجان شرقی ۹۲۴ نفر را به کام مرگ کشاند.