حواله ارزی

۵۵ درصد حواله های ارزی به فروش رسید

۵۵ درصد حواله های ارزی به فروش رسید

در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع ۴۶۰.۹ میلیون دلار حواله عرضه شده ۲۵۳.۹ میلیون دلار آن معامله شد.