حکمرانی

چابک سازی نظام حکمرانی لازمه اثربخشی متعالی است
نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی:

چابک سازی نظام حکمرانی لازمه اثربخشی متعالی است

نماینده‌ ولی فقیه در آذربایجان شرقی چابک سازی نظام حکمرانی را از الزامات مهم برای اثربخشی بیشتر حکمرانی متعالی دانست.