حیاط دولت

برنامه هفتم توسعه روز یکشنبه تقدیم مجلس خواهد شد
حسینی:

برنامه هفتم توسعه روز یکشنبه تقدیم مجلس خواهد شد

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از ارائه برنامه هفتم توسعه به مجلس در روز یکشنبه آینده با حضور رئیس‌جمهور خبر داد.

مردم از ثمرات تغییر ساعت کار آگاه شوند در اجرای آن همراهی می‌کنند
رئیسی:

مردم از ثمرات تغییر ساعت کار آگاه شوند در اجرای آن همراهی می‌کنند

رئیس جمهور با اشاره به تغییر ساعت کار ادارات، اقناع‌سازی افکار عمومی در خصوص اهداف و ثمرات این تصمیم را امری مهم و موثر در همراهی مردم با اجرای آن دانست.

افزایش سهم تجارت گاز با کشورهای منطقه در دستورکار دولت است
وزیر نفت:

افزایش سهم تجارت گاز با کشورهای منطقه در دستورکار دولت است

وزیر نفت از قرار داشتن افزایش سهم تجارت گاز با کشورهای همسایه و منطقه در دستور کار دولت خبر داد.