خاصیت پنیر

برگزاری جشنواره پنیر لیقوان
فرماندار شهرستان تبریز خبرداد؛

برگزاری جشنواره پنیر لیقوان

فرماندار شهرستان تبریز از برگزاری جشنواره پنیر لیقوان خبر داد.