خانواده زندانیان

امکان گفتگوی تلفنی خانواده زندانیان با مدیرکل زندان‌های استان تهران

امکان گفتگوی تلفنی خانواده زندانیان با مدیرکل زندان‌های استان تهران

مدیرکل زندان‌های استان تهران، صبح روز چهارشنبه هفتم دی، به تلفن‌های خانواده‌های زندانیان پاسخ خواهد داد.