خاوران تبریز

حادثه در استخر خاوران تبریز | فوت جوان ۲۱ ساله

حادثه در استخر خاوران تبریز | فوت جوان ۲۱ ساله

معاون ورزشی شهرداری تبریز گفت: روز گذشته جوان ۲۱ ساله در استخر خاوران تبریز دچار حادثه شد و متاسفانه باوجود تلاش برای احیا در بیمارستان جان خود را از دست داد.