خبر جعلی

دبیرکل سواد رسانه‌ای یونسکو در ایران: بیش از نصف اخبار رسانه‌های معاند جعل و بزرگ‌نمایی است

دبیرکل سواد رسانه‌ای یونسکو در ایران: بیش از نصف اخبار رسانه‌های معاند جعل و بزرگ‌نمایی است

دبیرکل سواد رسانه‌ای یونسکو در ایران گفت: اخبار جعلی تنها در کشور ما صورت نمی‌گیرد و این مسئله رایج است؛ به طوری که ما در دوران انتخابات آمریکا شاهد آن بودیم که به دنبال اخبار جعلی دونالد ترامپ را از شبکه‌های اجتماعی حذف کردند و حق فعالیت به او ندادند.