خذاافرین

افزایش تفویض اختیارات به غذا دارو ارس / کاهش بروکراسی و تسهیل فرایند تولید
سرپرست مدیریت غذا و دارو سازمان منطقه آزاد ارس خبر داد؛

افزایش تفویض اختیارات به غذا دارو ارس / کاهش بروکراسی و تسهیل فرایند تولید

فریده محمودزاده در گفت‌وگو با رسانه سازمان از تکمیل مراحل تفویض اختیارات حوزه غذایی و آشامیدنی به مدیریت غذا و داروی ارس خبر داد