خرس قهوه ای

خرس قهوه ای سه نفر از اهالی روستای یالقوز میانه را زخمی کرد
رئیس اداره محیط زیست شهرستان میانه:

خرس قهوه ای سه نفر از اهالی روستای یالقوز میانه را زخمی کرد

 رئیس اداره محیط زیست شهرستان میانه از حمله خرس به سه نفر از اهالی روستای یالقوز آغاج میانه و زخمی شدن آنها خبر داد.