خرمشهر4

چرا «فتاح» و «خیبر» مکمل یکدیگر هستند؟

چرا «فتاح» و «خیبر» مکمل یکدیگر هستند؟

نیروهای مسلح ایران اسلامی در فاصله دو هفته اخیر با رونمایی از «خیبر» و «فتاح» بار دیگر توان بالای خود در ساخت موشک را به رخ دنیا کشیدند.