خرید از کتابفروشی

آغاز خرید از کتابفروشی‌ها با یارانه دولتی

آغاز خرید از کتابفروشی‌ها با یارانه دولتی

«سامانه خرید از کتابفروشی» روز گذشته با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی و آغاز به‌کار کرد.