خرید خانه

ایرانی‌ها، سردمدار خرید خانه در ترکیه

ایرانی‌ها، سردمدار خرید خانه در ترکیه

در ماه ژانویه، ۷۰ هزار و ۵۸۷ مسکن در ترکیه به فروش رسیده است و ایرانی‌ها خریدار۴۵۹ خانه از این تعداد بوده‌اند.