خرید شب عید

مردم خریدهای نوروزی خود را به روزهای آخر سال موکول نکنند
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:

مردم خریدهای نوروزی خود را به روزهای آخر سال موکول نکنند

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت: مردم برای اینکه شاهد پیک چهارم شیوع کرونا نشوند باید خریدهای خود را تعطیل یا به روزهای آخر سال موکول نکنند.