خشونت علیه زنان

واشنگتن پست: آمریکا تاریخچه‌ای از زن کشی دارد
واشنگتن پست:

واشنگتن پست: آمریکا تاریخچه‌ای از زن کشی دارد

گزارش‌های آماری در آمریکا گویای آن است که سال ۲۰۲۲ به لحاظ میزان قتل زنان از سال‌های قبل پيشی گرفته و اين روند قابل کنترل نيست.