خط تولید خودروهای تجاری جدید

خط تولید خودروهای تجاری جدید در تبریز با حضور رئیس جمهور افتتاح می‌شود

مدیر عامل شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان گفت: با حضور رئیس جمهور خط تولید و مونتاژ جدید انواع خودروهای تجاری سبک و سنگین، کشنده و ون افتتاح می شود.