خط تولید کامیون در تبریز

خط تولید شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان با حضور رئیس جمهور افتتاح شد

خط تولید شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان با حضور رئیس جمهور افتتاح شد

با حضور رئیس جمهور، خط تولید و مونتاژ جدید انواع خودروهای تجاری سبک و سنگین، کشنده و «ون» در مجموعه تراکتورسازی تبریز افتتاح شد.