خط لوله

افتتاح خط لوله انتقال سوخت تبریز- خوی- اورمیه

افتتاح خط لوله انتقال سوخت تبریز- خوی- اورمیه

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: خط لوله انتقال سوخت تبریز- خوی - ارومیه با هدف جابجایی فرآورده‌های نفتی شمالغرب کشور به بهره برداری رسید.