خمس

چرا تراکتور بازی تدارکاتی برگزار نکرد

چرا تراکتور بازی تدارکاتی برگزار نکرد

تیم تراکتور در فاصله تعطیلات لیگ برتر و هفته هفتم، بازی تدارکاتی را برگزار نکرد.