خواب اختلالات خواب آرتروز

ارتباط بین آپنه خواب و بیماری های خود ایمنی

ارتباط بین آپنه خواب و بیماری های خود ایمنی

محققان در مطالعه سیتوکین های التهابی مرتبط با آپنه خواب (اختلال تنفسی خواب) و بیماری های خودایمنی دریافتند میزان سیتوکین در افراد مبتلا به آپنه درمان نشده، غیرعادی است.