خواننده پاپ

ساترا «⁧فرزاد فرزین⁩» را ممنوع الکار کرد!

ساترا «⁧فرزاد فرزین⁩» را ممنوع الکار کرد!

بهمن بابازاده: با نامه خیلی محرمانه ⁧ساترا⁩، فرزاد فرزین، بازیگر و خواننده پاپ در همه پلتفرم‌ها ممنوع شد.