خودروهای ارس پلاک

افزایش محدوده تردد خودروهای پلاک ارس در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شد
مدیرعامل منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس:

افزایش محدوده تردد خودروهای پلاک ارس در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شد

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس اعلام کرد: افزایش محدوده تردد خودروهای پلاک ارس در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شد.