خودروهای غیربومی

جولان کرونایی خودروهای غیربومی در خیابان‌های تبریز

جولان کرونایی خودروهای غیربومی در خیابان‌های تبریز

جولان خودروهای غیربومی در خیابان‌های تبریز به رغم محدودیت‌های اعمال شده و همچنین گزارش مشاهده نخستین مورد کرونای انگلیسی در آذربایجان‌شرقی، زنگ خطر پیک‌ چهارم کرونا را در استان به صدا در آورد.

محدودیتی برای خروج خودروهای غیربومی از تبریز نداریم
سخنگوی ستاد مقابله با کرونای استان:

محدودیتی برای خروج خودروهای غیربومی از تبریز نداریم

سخنگوی ستاد مقابله با کرونای آذربایجان شرقی گفت: با اعمال محدودیت تردد از صبح امروز، محدویتی برای خروج خودروهای غیربومی از مرکز استان نداریم.